Priser

Priser & betalning

priser-betalning

PRIVATPERSONER

Nedanstående är rekommenderade frånpriser* inklusive moms, efter skattereduktion (RUT/ROT-avdrag).

 • 160 kr/tim för hushållsarbeten.
 • 185 kr/tim för enklare måleri – och snickeriarbeten.
 • 205 kr/tim för kvalificerade ROT-arbeten, ombyggnader, installationer.

FÖRETAG

Nedanstående är rekommenderade frånpriser* exklusive moms.

 • För företag är kostnaden från 250 kr/tim exklusive moms.

ÖVRIGT

 • Minsta timdebitering är 2 timmar/uppdrag.
 • Material som behövs för att utföra tjänsten står kunden för om inte annat har överenskommits.
 • Kostnad för ev. förbrukningsmaterial som Pensionärspoolen köpt in tillkommer.
 • *Lokala avvikelser kan förekomma.

Om avdrag

Från 1/1 2010 används endast den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatkund betalar 70% av arbetskostnaden för ROT-tjänster (t.ex snickeri och måleri) och resten ersätter skattemyndigheten i form av skatteavdrag. För RUT-tjänster (t.ex städning och trädgårdsarbete) betalar du 50 % av arbetskostnaden.

Betalning

 • Sker mot faktura 10 dagar netto.
 • Godkänns inte ett yrkande av RUT/ROT-avdrag betalar du som kund resterande belopp direkt efter avslag.
 • Faktureringsavgift tillkommer.

ROT-avdrag

Du kan läsa mer om RUT/ROT på Skatteverket.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes